Website ontwikkelen die toegankelijk is voor mensen met functiebeperkingen (voldoet aan WCAG 2.1AA richtlijnen)

VOOR IEDEREEN TOEGANKELIJK

MOEILIJK OM AAN DE WCAG 2.1 TE VOLDOEN ?

Voor veel ICT-bedrijven is het niet haalbaar om te voldoen aan de WCAG 2.1AA richtlijnen. Allereerst is kennis nodig van de WCAG 2.1 richtlijnen. Dan zal het ontwerp en de technische componenten die in de website gebruikt zijn, moeten voldoen aan deze richtlijnen.

Eijdems Internet heeft een website voor de gemeente Meierijstad ontwikkeld die volledig voldoet aan de richtlijnen.

FUNCTIEBEPERKINGEN IN HET KADER VAN WCAG

Onder functiebeperkingen in het kader van WCAG wordt verstaan:

blindheid en slechtziendheid, doofheid en gehoorverlies, leerproblemen, cognitieve beperkingen, motorische beperkingen, spraakproblemen of overgevoeligheid voor licht en combinaties daarvan.

PRINCIPES RICHTLIJNEN

Websites die aan de richtlijnen willen voldoen, worden beoordeeld op basis van een aantal principes:

Waarneembaarheid
Denk hierbij aan bijvoorbeeld het vergroten of verkleinen van de tekst, het contrast tussen achtergrondkleur en lettertype of het duidelijk omlijnen van buttons wanneer iemand een button aanwijst.

Alle functies toegankelijk maken vanaf het toetsenbord
Sommige gebruikers kunnen geen gebruik maken van de muis of touchpad. Deze gebruikers moeten kunnen door de website kunnen navigeren met de tab-toets op het toetsenbord.

Begrijpelijk
Teksten moeten goed leesbaar en begrijpelijk zijn. Er zijn niveau’s voor teksten beschikbaar zoals AA of AAA.

OVERHEIDSWEBSITES

Slechts 23% van de overheidswebsite voldoet aan deze  richtlijnen, terwijl op 23 september 2020 eigenlijk alle overheidswebsites zouden moeten voldoen aan deze standaarden.

WIJ HEBBEN ERVARING MET WCAG 2.1

Zonder ervaring een website ontwikkelen volgens deze standaard is geen sinecure. Neem contact op met Eijdems Internet om samen vrijblijvend te bekijken in hoeverre wij u kunnen helpen met het ontwikkelen van een website volgens deze richtlijnen.

Voor het project sociale kaart gemeente Meierijstad hebben we een document (ca. 60 pagina’s) aangeleverd waarin alle aspecten, om te voldoen aan de WCAG 2.1. norm, getest en beoordeeld zijn.