Loading...

WCAG 2.1 richtlijnen

Websites en Apps toegankelijk maken volgens de richtlijnen betekent dat er rekening gehouden wordt tijdens de ontwikkeling van de website met mensen die slecht kunnen zien of bijvoorbeeld niet met een muis kunnen werken. Navigatie in een website zal ook met behulp van de tab-toets kunnen gebeuren. Het contrast van teksten moet aan bepaalde voorwaarden voldoen. Links en afbeeldingen moeten voorzien zijn van alt-teksten zodat een visueel gehandicapte uitleg van de foto of link kan beluisteren.

Funktiebeperkingen

Om deze toegankelijkheid van websites en webshops te verbeteren voor mensen met functiebeperkingen (bijvoorbeeld: blindheid of slechtziendheid, doofheid en gehoorverlies, leerpoblemen, cognitieve beperkingen, motorische beperkingen, spraakproblemen of overgevoeligheid voor licht en combinaties daarvan) is er een leidraad opgesteld met richtlijnen, de zogenaamde WCAG 2.1.

Onafhankelijke toetsing

Om te voldoen aan de WCAG 2.1 richtlijnen, wordt er door een onafhankelijk bedrijf een rapportage opgesteld waarin een analyse van de website beschreven staat ten aanzien van de WCAG 2.1 richtlijnen.

Wist u dat een digitaal toegankelijke website of webshop ook hoger scoort in Google?

Leesbaarheid

Echter niet alleen de vormgeving van de tekst is belangrijk, zeker ook de inhoud. In Nederland zijn er naar schatting 2,5 miljoen mensen van 16 jaar en ouder die moeite hebben met lezen. Zorg er dus altijd voor dat de teksten op dit soort websites of webshops voor iedereen te begrijpen zijn.

Design

Eén van de belangrijkste fases in het digitaal toegankelijk maken van een website of webshop is de designfase. Tijdens het ontwikkelen van het design worden alle onderdelen van de website zorgvuldig uitgewerkt.

Het design moet er dus voor zorgen dat de website of App voldoet aan de WCAG 2.1 richtlijnen.

Programmering

Als het design is vastgesteld, wordt er geprogrammeerd/gecodeerd op een manier waardoor de website of App aan de WCAG 2.1 richtlijnen voldoet. Dit vraagt extra inspanningen, kennis en ervaring van onze programmeurs.

Sociale kaart Meierijstad

Voor de gemeente Meierijstad hebben we een website ontwikkeld die voldoet aan de WCAG 2.1 richtlijnen. Een 60 pagina’s tellend rapport concludeerde dat deze website van de gemeente Meierijstad voldeed aan de WCAG 2.1 richtlijnen.

 

Wat zijn WCAG richtlijnen?

De Richtlijnen voor Toegankelijkheid van Webcontent (WCAG) 2.1 bevatten een groot aantal aanbevelingen om webcontent toegankelijker te maken. Deze richtlijnen zijn van toepassing op de toegankelijkheid van webcontent op computers, laptops, tablets en mobiele apparaten. Bijkomend voordeel is dat het volgen van deze richtlijnen de website of App doorgaans ook beter bruikbaar maakt voor gebruikers in het algemeen.

Richtlijnen

Het volgen van deze richtlijnen maakt de website of app toegankelijker voor meer mensen met functiebeperkingen. U moet dan denken aan beperkingen zoals:

  • blindheid en slechtziendheid
  • doofheid en gehoorverlies
  • leerproblemen
  • beperkingen met betrekking tot het verwerken van informatie door concentratieproblemen
  • motorische beperkingen
  • overgevoeligheid voor licht en combinaties daarvan.

WCAG 2.1 en W3C

De richtlijnen van WCAG 2.1 zijn toetsbaar beschreven en zijn niet gebonden aan een specifieke programmeertaal.
Het voldoen aan de W3C (beschrijft programmeerstandaarden om te voldoen aan een goede website) is een primaire voorwaarde om te voldoen aan de WCAG 2.1 richtlijnen.

Het World Wide Web Consortium moedigt daarnaast het gebruik van de meest recente versie van WCAG aan bij het ontwikkelen of bijwerken van beleid over webtoegankelijkheid.

Waarom kiezen voor Eijdems Internet?

Wanneer u een nieuwe of bestaande website volgens de WCAG 2.1 richtlijnen gaat ontwikkelen, is het belangrijk een partij te kiezen die ervaring heeft met de WCAG 2.1 richtlijnen. Eijdems Internet heeft bewezen een website te kunnen ontwikkelen volgens de Europese toegankelijkheidseisen.

Bel gerust voor meer informatie over de WCAG richtlijnen en hoe zo’n project aan te pakken. Wanneer Eijdems Internet een dergelijk project start, garanderen we dat het voldoen aan de WCAG 2.1 richtlijnen één van de garanties is die wij geven.

Bel 077 – 3030411 of neem contact met ons op via onderstaand contactformulier.