Loading...

Wat is digitaal toegankelijk?

Het digitaal toegankelijk maken van een website voor mensen met een beperking houdt in dat de website zo is ontworpen en ontwikkeld dat alle gebruikers, ongeacht hun fysieke of mentale beperkingen, de content kunnen begrijpen, gebruiken en er interactie mee kunnen hebben. Dit concept staat ook bekend als webtoegankelijkheid.

Tijdens de ontwikkeling van de WordPress website https://socialewegwijzer.meierijstad.nl/ hebben we specifieke maatregelen genomen om dit platform digitaal toegankelijk te maken.

Om deze website gecertificeerd digitaal toegankelijk te maken hebben we de volgende stappen gezet:

Tekstalternatieven: Voor alle niet-tekstuele content zoals afbeeldingen, video’s en audiofragmenten moeten tekstuele alternatieven beschikbaar zijn, zodat mensen die niet kunnen zien of horen deze content kunnen begrijpen via screenreaders of brailletoetsenborden.

Toegankelijke navigatie: De website moest navigeerbaar zijn via verschillende hulpmiddelen, zoals enkel het toetsenbord of spraakherkenningssoftware, voor mensen die geen muis kunnen gebruiken.

Leesbaarheid: De tekst moest leesbaar en begrijpelijk zijn, wat inhoudt dat er voldoende contrast is tussen tekst en achtergrond en dat de gebruikte taal eenvoudig is. De gebruikte tekst valt overigens onder de verantwoordelijkheid van de klant. Eijdems Internet was verantwoordelijk voor het techniek.

Voorspelbaarheid: De website moest op een voorspelbare manier werken, zodat de functionaliteit consistent is en gebruikers niet verrast worden door onverwachte veranderingen.

Hulp bij input: Het bieden van hulp bij het invullen van formulieren, zoals het geven van foutmeldingen en suggesties voor correctie, kan mensen met cognitieve beperkingen ondersteunen.

Compatibiliteit: De content moet compatibel zijn met huidige en toekomstige gebruikersagenten, inclusief assistieve technologieën.

Duidelijke instructies en feedback: Instructies, begeleiding en feedback moeten duidelijk en begrijpelijk zijn om alle gebruikers te ondersteunen, inclusief mensen met leerbeperkingen of cognitieve beperkingen.

Aanpasbare content: Gebruikers moeten in staat zijn om content aan te passen (zoals tekstgrootte, kleuren en lettertypen) zonder dat dit de functionaliteit of begrijpelijkheid aantast.

Deze en andere richtlijnen zijn vastgelegd in de Web Content Accessibility Guidelines (WCAG), een internationaal erkende standaard voor webtoegankelijkheid. Het naleven van deze richtlijnen helpt om een inclusieve online omgeving te creëren die toegankelijk is voor iedereen.

Programmering

Als het design is vastgesteld, wordt er geprogrammeerd/gecodeerd op een manier waardoor de website of App aan de WCAG 2.1 richtlijnen voldoet. Dit vraagt extra inspanningen, kennis en ervaring van onze programmeurs.

De richtlijnen van WCAG 2.1 zijn toetsbaar beschreven en zijn niet gebonden aan een specifieke programmeertaal.
Het voldoen aan de W3C (beschrijft programmeerstandaarden om te voldoen aan een goede website) is een primaire voorwaarde om te voldoen aan de WCAG 2.1 richtlijnen.

Het World Wide Web Consortium moedigt daarnaast het gebruik van de meest recente versie van WCAG aan bij het ontwikkelen of bijwerken van beleid over webtoegankelijkheid.

Websites ziekenhuizen en WCAG

Ziekenhuiswebsites ontoegankelijk voor personen met een beperking

Een onderzoek van Cardan Technobility, een specialist in digitale toegankelijkheid, onthult dat Nederlandse ziekenhuiswebsites ontoegankelijk zijn voor mensen met een beperking. Dit beïnvloedt ongeveer 25% van de Nederlandse bevolking, die daardoor moeite heeft met online afspraken maken of het vinden van medische informatie.

Uit de analyse van alle 80 ziekenhuiswebsites blijkt dat geen enkele volledig voldoet aan de Web Content Accessibility Guidelines (WCAG), een internationale standaard voor het digitaal toegankelijk zijn voor mensen met een beperking. Dit omvat criteria zoals ondertiteling, leesbaarheid en effectieve navigatie. Slechts één website is echt digitaal toegankelijk voor dove of slechthorende mensen, en 47 van de 80 voldoen niet eens aan de helft van de criteria.

De bevindingen zijn verontrustend, vooral omdat functionele beperkingen variëren van visuele en auditieve beperkingen tot dyslexie, autisme, fysieke beperkingen, en gevoeligheid voor beelden en geluiden.

Design

Eén van de belangrijkste fases in het digitaal toegankelijk maken van een website of webshop is de designfase. Tijdens het ontwikkelen van het design worden alle onderdelen van de website zorgvuldig uitgewerkt.

Het design moet er dus onder andere voor zorgen dat de website of App voldoet aan de WCAG 2.1 richtlijnen. Om te voldoen aan de WCAG richtlijnen, hebben we al in de designfase rekening gehouden met de volgende zaken:

 1. Contrast en Kleurgebruik: Zorg voor voldoende contrast tussen tekst en achtergrond. Mensen met een visuele beperking, zoals kleurenblindheid, moeten informatie kunnen onderscheiden zonder te vertrouwen op kleur alleen.
 2. Tekstgrootte en Leesbaarheid: Gebruik leesbare lettertypen en bied mogelijkheden om de tekstgrootte aan te passen zonder de functionaliteit van de website te verstoren.
 3. Toetsenbordnavigatie: Ontwerp je website zodat deze volledig navigeerbaar is met een toetsenbord. Dit is belangrijk voor gebruikers die geen muis kunnen gebruiken.
 4. Structurele Elementen: Gebruik correcte HTML-elementen voor structuur, zoals koppen (h1, h2, h3, enz.), lijsten (ul, ol, dl) en andere markup voor de organisatie van content om de navigatie en interpretatie te vereenvoudigen voor assistieve technologieën.
 5. Duidelijke Navigatie en Labels: Zorg voor een duidelijke, consistente navigatie en duidelijke labels voor interactieve elementen zodat gebruikers met cognitieve beperkingen de site gemakkelijk kunnen gebruiken.
 6. Responsiviteit: Zorg ervoor dat de website goed werkt op verschillende apparaten en schermgroottes, inclusief mobiele telefoons en tablets.
 7. Multimedia: Voorzie ondertiteling en transcripties voor audio- en videocontent en zorg dat multimedia bedienbaar is voor iedereen.
 8. Flexibiliteit: Bied opties voor gebruikers om de presentatie van de content aan te passen, zoals het kiezen van kleurenschema’s of het vermijden van animaties.
 9. Toegankelijkheidstools: Overweeg de integratie van hulpmiddelen voor toegankelijkheid, zoals widgets waarmee gebruikers de tekstgrootte kunnen aanpassen of de kleuren van de website kunnen wijzigen.

Voor Roel, de ontwerper bij Eijdems Internet, betekende het in acht nemen van deze richtlijnen een compromis tussen zijn aanzienlijke creatieve talent en de strikte vereisten van toegankelijkheid. Het vereiste een vernieuwde benadering van het designproces.

Dankzij het project https://socialewegwijzer.meierijstad.nl/, heeft Eijdems Internet nu zowel de expertise als de praktijkervaring om projecten die toegankelijkheidsnormen vereisen, met succes te leiden en te implementeren.

Eijdems Internet website digitaal toegankelijk maken volgens WCAG richtlijnen

Leesbaarheid

Echter niet alleen de vormgeving van de tekst is belangrijk voor het digitaal toegankelijk maken van uw applicatie, zeker ook de inhoud. In Nederland zijn er naar schatting 2,5 miljoen mensen van 16 jaar en ouder die moeite hebben met lezen. Zorg er dus altijd voor dat de teksten op dit soort websites of webshops voor iedereen te begrijpen zijn.

Onafhankelijke toetsing

Om te voldoen aan de WCAG 2.1 richtlijnen, wordt er door een onafhankelijk bedrijf een rapportage opgesteld waarin een analyse van de website beschreven staat ten aanzien van de WCAG 2.1 richtlijnen.

Wist u dat wanneer uw website of webshop digitaal toegankelijk is deze ook hoger scoort in Google?

WCAG 2.1 en W3C

De richtlijnen van WCAG 2.1 zijn toetsbaar beschreven en zijn niet gebonden aan een specifieke programmeertaal.
Het voldoen aan de W3C (beschrijft programmeerstandaarden om te voldoen aan een goede website) is een primaire voorwaarde om te voldoen aan de WCAG 2.1 richtlijnen.

Het World Wide Web Consortium moedigt daarnaast het gebruik van de meest recente versie van WCAG aan bij het ontwikkelen of bijwerken van beleid over webtoegankelijkheid.

Wat zijn WCAG 2.1 richtlijnen?

Om deze toegankelijkheid van websites en webshops te verbeteren voor mensen met functiebeperkingen is er een leidraad opgesteld met richtlijnen, de zogenaamde WCAG 2.1.

De Richtlijnen voor Toegankelijkheid van Webcontent (WCAG) 2.1 bevatten een groot aantal aanbevelingen om webcontent digitaal toegankelijk te maken. Deze richtlijnen zijn van toepassing op de toegankelijkheid van webcontent op computers, laptops, tablets en mobiele apparaten. Bijkomend voordeel is dat het volgen van deze richtlijnen de website of App doorgaans ook beter bruikbaar maakt voor gebruikers in het algemeen.

Toegankelijk voor mensen met een functiebeperking

Het volgen van deze richtlijnen maakt de website of webshop digitaal toegankelijk voor meer mensen met functiebeperkingen. U moet dan denken aan beperkingen zoals:

 • blindheid en slechtziendheid
 • doofheid en gehoorverlies
 • leerproblemen
 • beperkingen met betrekking tot het verwerken van informatie door concentratieproblemen
 • motorische beperkingen
 • overgevoeligheid voor licht en combinaties daarvan.

Sociale kaart Meierijstad

Voor de gemeente Meierijstad (digitale toegankelijkheid gemeente website) hebben we een website ontwikkeld die voldoet aan de WCAG 2.1 richtlijnen. Een 60 pagina’s tellend rapport concludeerde dat deze website van de gemeente Meierijstad voldeed aan de WCAG 2.1 richtlijnen.

Waarom kiezen voor Eijdems Internet?

Wanneer u een nieuwe of bestaande website besluit te ontwikkelen volgens de wet digitale toegankelijkheid, is het belangrijk een partij te kiezen die ervaring heeft met de WCAG 2.1 richtlijnen. Eijdems Internet heeft bewezen een website te kunnen ontwikkelen volgens de Europese toegankelijkheidseisen.

Vragen? Neem dan even contact met ons op

Bel gerust voor meer informatie over de WCAG richtlijnen en hoe zo’n project aan te pakken. Wanneer Eijdems Internet een dergelijk project start, garanderen we dat het voldoen aan de WCAG 2.1 richtlijnen één van de garanties is die wij geven.

Bel 077 – 3030411 of neem contact met ons op via onderstaand contactformulier.