Loading...

Project-team opschalen

Indien een project speciale expertise vereist, beschikken we over een uitgebreide pool van specialisten die toegewezen kunnen worden om gerichte taken binnen een gestelde termijn te voltooien.

Neem bijvoorbeeld een E-commerce project waarbij data scraping nodig is voor het snel vullen van de webwinkel. In zo’n geval roepen we Victor, onze scraping expert, op om deze taak te vervullen, terwijl de rest van de programmeurs zich blijft richten op de ontwikkeling van de webshop.

Magento 2 frontend en backend developers

Diversiteit aan vaardigheden en specialisten

Diversiteit aan Vaardigheden: Een goed ICT-team heeft leden met uiteenlopende technische vaardigheden die het volledige spectrum van ICT-diensten en -ondersteuning kunnen dekken. Dit omvat netwerkbeheer, softwareontwikkeling, cybersecurity, data-analyse, en ondersteuning voor eindgebruikers.

Samenwerking en Communicatie: Teamleden moeten goed kunnen samenwerken en communiceren, zowel intern als met andere afdelingen. Effectieve communicatievaardigheden helpen technische concepten begrijpelijk te maken voor niet-technische collega’s.

Voortdurende Educatie: Technologie evolueert snel; daarom moeten ICT-professionals bereid zijn om continu te leren en hun vaardigheden up-to-date te houden met de nieuwste technologieën en industriepraktijken.

Probleemoplossend Vermogen: ICT-teams moeten complexe problemen snel kunnen identificeren en oplossen. Dit vereist analytisch denken en een methodische benadering van probleemoplossing.

Klantgerichtheid: Of het team nu intern of extern gericht is, klantgerichtheid is essentieel. Het team moet begrijpen wat interne of externe klanten nodig hebben en deze diensten efficiënt en effectief kunnen leveren.

Beveiligingsbewustzijn: Met de toename van cyberdreigingen is een grondig begrip van cybersecurity essentieel. Elk lid van het ICT-team moet een stevige kennis van de beste praktijken op het gebied van beveiliging hebben en deze kunnen toepassen.

Projectmanagement: Leden moeten vertrouwd zijn met projectmanagementprincipes en -praktijken, aangezien veel ICT-werk in de vorm van projecten komt. Dit omvat het kunnen werken met deadlines, budgetten en het beheren van middelen.

Flexibiliteit en Aanpasbaarheid: De specialisten van Eijdems Internet hebben het vermogen om snel te reageren op veranderende technologieën en zakelijke behoeften. Ons team heeft een flexibele mindset en de bereidheid om bestaande processen aan te passen of te veranderen wanneer dat nodig is.

Sterk Leiderschap: Het team van Eijdems Internet is krachtig en inspirerend. Onze specialisten worden met vaste hand door complexe uitdagingen en veranderingen geleid.

Ethiek en Compliance: Kennis van en naleving van relevante wetten, normen en ethische richtlijnen binnen de ICT is cruciaal, vooral op het gebied van gegevensbescherming en privacy.

De jongste dochter van Eugène Eijdems, Floortje Eijdems, is werkzaam bij Banning Advovaten met als specialisme ICT en Eigendomsrecht. Zij bekijkt Eijdems Internet vanuit haar kennis kritisch hetgeen regelmatig tot leerzame discussies leidt.

Kennisdeling: Het team van Eijdems Internet kent een cultuur waarin kennis wordt gedeeld, groei wordt bevorderd en innovatie wordt gestimuleerd. Teamleden worden aangemoedigd worden om kennis en best practices met andere specialisten te delen.

Kritisch Denken: Onze specialisten hebben het vermogen om niet alleen instructies te volgen maar ook kritisch na te denken over processen en systemen, om zo inefficiënties en potentiële verbeteringen te identificeren.

Project goed definiëren

In de loop van de afgelopen twee decennia is ons vooral duidelijk geworden hoe cruciaal een nauwkeurige projectdefinitie is. Het blijft voor ons een constante uitdaging om precies te begrijpen wat u als klant verwoordt en verwacht. Binnen de ICT-sector worden vaak voorbarige aannames gemaakt, wat resulteert in een eindproduct dat niet aan de klantverwachtingen voldoet.

Eijdems Internet neemt stappen om dit te vermijden door projecten ook visueel uit te werken, waardoor klanten een concrete voorstelling krijgen van hoe bepaalde functies, zoals een productfilter, in de praktijk zullen functioneren. Vragen zoals of het filtermenu uitvouwbaar moet zijn, of er gebruikgemaakt wordt van schuifregelaars en hoe deze eruit moeten zien, worden pas echt inzichtelijk als er een grafisch ontwerp voorhanden is.

Multi project management

Strakke planning is essentieel binnen ICT; het is geen keuze, maar een noodzaak. Met ons Zoho Projectmanagement systeem hebben we continu overzicht over onze projecten. Dit overzicht zorgt voor een sfeer van kalmte en balans binnen onze onderneming, zelfs tijdens drukke perioden.

Ons doel is het reduceren van onvoorziene gebeurtenissen tot een absoluut minimum. Incidenten kunnen voor verstoring zorgen, zowel voor u als klant als binnen onze planning. Echter, gezien de aard van onze sector, kunnen incidenten niet volledig uitgesloten worden.
Daarom zorgen we dat onze case-load niet voor 100% gevuld is zodat we goed dergelijke situaties het hoofd kunnen bieden.

We hebben een aantal maatregelen getroffen om veerkrachtig te zijn tegenover onvoorziene omstandigheden:

Preventieve Maatregelen: Regelmatige software-updates en patches: Om kwetsbaarheden te verminderen.

Firewalls en antimalwaresoftware: Onze server-sepcialisten beschermen 7 x 24 uur onze servers tegen ongeautoriseerde toegang en malware.

Netwerkmonitoring: Onze server-specialisten monitoren 265 dagen per jaar onze servers om voregtijdig verdachte activiteiten te kunnen detecteren en problemen voorkomen.

Voorbereiding op Incidenten: Backups: Voor het behoud van gegevens en functionaliteit bij systeemuitval worden er dagelijks backups gemaakt.

Herstelmaatregelen: Restore faciliteiten: Om systemen en gegevens snel te kunnen herstellen.

Communicatie: Informeren van klanten tijdens en na incidenten.

Eijdems Internet kiest er voor om met gerenommeerde hosting partijen in te zetten (AWS en Hypernode)voor maximale stabilitiet en continuïteit.

Specialisten in hosting en netwerkbeheer

BEKIJK ALLE BLOGS