Loading...

Beveiligingsupdates

Per april 2023 had WordPress meerdere beveiligingsupdates uitgerold, gericht op het versterken van de beveiliging en het beschermen van websites tegen kwetsbaarheden. Beveiliging is een continu proces, en WordPress blijft werken aan het dichten van beveiligingslekken en het versterken van de algehele veiligheid van het platform. Hier zijn enkele aspecten van de recente beveiligingsupdates:

Automatische updates

 • Kleinere releases: WordPress heeft het systeem van automatische updates versterkt, vooral voor kleinere beveiligingsreleases. Dit helpt bij het snel toepassen van belangrijke beveiligingspatches, zelfs op websites die niet actief worden onderhouden.

Beveiliging tegen kwetsbaarheden

 • Cross-Site Scripting (XSS): Voortdurende verbeteringen om XSS-aanvallen te voorkomen, een veelvoorkomende beveiligingsdreiging waarbij aanvallers kwaadaardige scripts in webpagina’s kunnen injecteren.
 • SQL-injectie: Versterking van beveiliging tegen SQL-injectieaanvallen, waarbij aanvallers kwaadaardige SQL-codes kunnen gebruiken om de database te manipuleren.

Verbeterde wachtwoordbeveiliging

 • Sterke wachtwoordforcering: Verbeteringen in de aanbevelingen voor wachtwoordsterkte en de implementatie van wachtwoordbeleid, vooral voor gebruikers met administratieve rechten.

Beveiligingsaudits en -rapportage

 • Samenwerking met beveiligingsexperts: Regelmatige audits door externe beveiligingsspecialisten om potentiële kwetsbaarheden te vinden en te verhelpen.

Beveiligingsplugins

 • Updates voor belangrijke plugins: Continu onderhoud en updates voor populaire beveiligingsplugins die extra beschermingslagen bieden, zoals firewalls, beveiligingsscans en inbraakdetectiesystemen.

Verbeteringen in code en infrastructuur

 • Code-hardening: Versterking van de veiligheid door de broncode te verharden en meer robuuste veiligheidscontroles in te bouwen.
 • HTTPS-verplichting: Meer nadruk op het gebruik van HTTPS om de gegevensoverdracht tussen browsers en servers te beveiligen.

GDPR Compliance

 • Privacyverbeteringen: Updates om te voldoen aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG/GDPR), inclusief betere hulpmiddelen voor gegevensbeheer en privacy-instellingen.

Implementatie en Best Practice

Voor WordPress-gebruikers is het belangrijk om:

 • Updates regelmatig te installeren: Zorg dat WordPress-kern, thema’s en plugins up-to-date zijn.
 • Sterke wachtwoorden en gebruikersrechten te gebruiken: Beperk de toegangsrechten en gebruik sterke, unieke wachtwoorden voor alle accounts.
 • Een back-upstrategie te hanteren: Regelmatige back-ups kunnen de impact van een beveiligingsinbreuk minimaliseren.

Door deze beveiligingsmaatregelen consequent toe te passen, kunnen WordPress-gebruikers hun websites beter beschermen tegen veelvoorkomende beveiligingsdreigingen.

Eijdems Internet, Official Partner van MultiSafepay

Core Web Vitals

Core Web Vitals zijn een set van specifieke factoren die Google heeft geïdentificeerd als cruciaal voor de algehele gebruikerservaring van een webpagina.

Ingevoerd door Google in 2020, zijn deze metingen een onderdeel van Google’s “Page Experience” signalen, die de zoekresultatenrangschikking kunnen beïnvloeden.

Core Web Vitals richten zich op drie belangrijke aspecten van de gebruikerservaring: laadtijd, interactiviteit en visuele stabiliteit van de pagina. Hier zijn ze gedetailleerder:

Largest Contentful Paint (LCP)

 • Wat het meet: LCP meet de laadtijd, specifiek hoe lang het duurt voordat het grootste contentelement in het zichtbare deel van de pagina is geladen. Dit is vaak een groot beeld of een tekstblok.
 • Waarom het belangrijk is: Een snelle LCP zorgt ervoor dat gebruikers weten dat de pagina daadwerkelijk laadt en bruikbaar wordt, wat bijdraagt aan een positievere gebruikerservaring.
 • Doel: Idealiter moet de LCP binnen 2,5 seconden na het begin van het laden van de pagina plaatsvinden.

First Input Delay (FID)

 • Wat het meet: FID meet de interactiviteit, specifiek de tijd vanaf het moment dat een gebruiker voor het eerst een interactie aangaat met de pagina (zoals klikken op een link, knop, etc.) tot het moment dat de browser deze interactie daadwerkelijk kan verwerken en een respons kan geven.
 • Waarom het belangrijk is: Een lage FID zorgt ervoor dat een pagina aanvoelt alsof deze responsief en interactief is. Gebruikers krijgen het gevoel dat de website reageert op hun acties.
 • Doel: De FID moet minder dan 100 milliseconden zijn.

Cumulative Layout Shift (CLS)

 • Wat het meet: CLS meet de visuele stabiliteit, door te bepalen hoe vaak gebruikers onverwachte layoutverschuivingen ervaren op de pagina.
 • Waarom het belangrijk is: Pagina’s die niet rondspringen tijdens het laden (denk aan teksten die verschuiven of plotseling verschijnende advertenties) zorgen voor een prettigere en gemakkelijkere lees-/gebruikservaring.
 • Doel: Een CLS-score van 0,1 of lager wordt als goed beschouwd.

Implementatie en Optimalisatie:

 • Technische SEO: Het verbeteren van deze vitals kan technische SEO-aanpassingen vereisen, zoals het optimaliseren van afbeeldingen, het reduceren van JavaScript-uitvoeringstijd, en het minimaliseren van de impact van derde-partij scripts.
 • Gebruikerservaring: Ze stimuleren ook een focus op gebruikerservaring, wat niet alleen goed is voor SEO, maar ook voor conversies en algemene klanttevredenheid.

Het monitoren en verbeteren van de Core Web Vitals is een belangrijk onderdeel van modern webbeheer en -ontwikkeling, aangezien het directe implicaties heeft voor SEO, gebruikerservaring, en uiteindelijk het succes van een website.

Focus op duurzaamheid binnen WordPress

De focus op duurzaamheid binnen de WordPress-gemeenschap en bij het gebruik van het WordPress-platform zelf is de laatste jaren toegenomen. Deze aandacht voor milieuvriendelijkheid en duurzaamheid weerspiegelt een groeiend bewustzijn van de impact van technologie en digitale infrastructuur op het milieu. Hier zijn enkele kernpunten in de richting van duurzaamheid die door WordPress en de bredere gemeenschap worden geadopteerd:

Energie-efficiënte Hosting

 • Groene hostingproviders: Steeds meer WordPress-hostingproviders zetten zich in voor het gebruik van hernieuwbare energiebronnen of kopen koolstofkredieten om hun koolstofvoetafdruk te compenseren. Voorbeelden zijn bedrijven die servers gebruiken in datacenters aangedreven door hernieuwbare energie of die investeren in energie-efficiëntie.

Duurzame Webdesignpraktijken

 • Optimalisatie van middelen: Efficiënt laden van afbeeldingen, minimaliseren van code, en het gebruik van minder resource-intensieve plugins kan het stroomverbruik verminderen dat nodig is om websites te laden en te laten werken, wat bijdraagt aan een lagere digitale koolstofvoetafdruk.
 • Responsief design: Dit zorgt niet alleen voor een betere gebruikerservaring over verschillende apparaten, maar kan ook helpen bij het verminderen van de hoeveelheid overbodige gegevensoverdracht en verwerking.

Duurzame Community-initiatieven

 • Evenementen en conferenties: WordPress-gemeenschapsevenementen, zoals WordCamps en meetups, nemen duurzaamheidsmaatregelen op, zoals het verminderen van afval, het aanmoedigen van digitale materialen, en het overwegen van koolstofneutrale of -negatieve bijeenkomsten.
 • Onderwijs en Bewustzijn: Voorlichting over het belang van duurzame praktijken in webontwikkeling en hosting binnen de gemeenschap.

Plugins en Thema’s Gericht op Duurzaamheid

 • Ontwikkeling van eco-vriendelijke thema’s/plugins: Plugins en thema’s die zijn ontworpen om efficiëntie en snelheid te bevorderen, helpen bij het verminderen van de benodigde serverbronnen en energieverbruik.
 • Tools voor monitoring: Plugins die de koolstofvoetafdruk van een website analyseren en suggesties doen voor verbetering.

Ondersteuning van Duurzame Projecten

 • Bijdragen aan duurzame initiatieven: Sommige organisaties in de WordPress-gemeenschap ondersteunen actief milieuprojecten of werken samen met duurzaamheidsorganisaties.

Hoewel deze stappen in de richting van een duurzamer gebruik en ontwikkeling van het internet een positieve impact hebben, blijft het een gebied waar voortdurende verbetering en innovatie nodig zijn. Door zich te concentreren op duurzaamheid, draagt de WordPress-gemeenschap niet alleen bij aan het verminderen van de ecologische voetafdruk van het internet, maar stimuleert het ook een algemeen bewustzijn en actie voor een groenere, meer duurzame technologiewereld.

Verbeterde toegankelijkheid van WordPress

MultiSafepay, een betalingsdienstaanbieder, biedt een dashboard aan waarmee klanten hun betalingsverwerking kunnen beheren en monitoren

WordPress heeft consequent stappen ondernomen om de toegankelijkheid van haar platform te verbeteren, waardoor websites die WordPress gebruiken toegankelijker worden voor mensen met diverse soorten handicaps. Deze verbeteringen zijn niet alleen essentieel voor het creëren van een inclusief web, maar helpen ook bij het verbeteren van de gebruikerservaring voor alle bezoekers. Hier zijn enkele sleutelgebieden en recente ontwikkelingen rond de toegankelijkheid van WordPress:

Toegankelijkheidsstandaarden

 • WCAG Compliance: WordPress streeft ernaar om te voldoen aan de Web Content Accessibility Guidelines (WCAG), die een reeks aanbevelingen voorstellen om het web toegankelijker te maken.
 • AA-niveau: WordPress richt zich op het behalen of overtreffen van het AA-niveau van de WCAG-richtlijnen, wat als een goede standaard voor toegankelijkheid wordt beschouwd.

Toegankelijkheidsverbeteringen in de Kern

 • Verbeteringen aan de Gutenberg-editor: De blok-editor heeft meerdere updates ontvangen om de toegankelijkheid te verbeteren, zoals betere toetsenbordnavigatie, schermlezerondersteuning, en duidelijkere visuele indicaties.
 • Semantische HTML en ARIA (Accessible Rich Internet Applications) labels: Deze verbeteringen helpen bij het verduidelijken van de website-structuur en het verbeteren van de navigatie voor schermlezers.

Thema’s en Plugins

 • Toegankelijke thema’s: Er zijn thema’s specifiek ontworpen met toegankelijkheid als prioriteit. Deze thema’s volgen best practices zoals voldoende kleurcontrast en navigatie die toegankelijk is via het toetsenbord.
 • Plugins voor toegankelijkheid: Er zijn diverse plugins beschikbaar die helpen bij het maken van toegankelijkere content, het evalueren van de huidige toegankelijkheid van een site, en het begeleiden van verbeteringen.

Training en Bewustzijn

 • Documentatie en richtlijnen: WordPress biedt richtlijnen en middelen om ontwikkelaars, thema- en pluginmakers, en contentproducenten te onderwijzen over het belang van toegankelijkheid.
 • Community-initiatieven: De WordPress-gemeenschap, inclusief werkgroepen gericht op toegankelijkheid, blijft actief discussiëren en bijdragen aan het toegankelijker maken van het platform.

Gebruikerservaring

 • Front-end toegankelijkheid: Verbeteringen niet alleen in de WordPress-beheerinterface maar ook in de standaard front-end output, zoals beter toegankelijke navigatiemenu’s en formulieren.

Voortdurende Verbeteringen en Updates

 • WordPress blijft updates en verbeteringen implementeren gericht op toegankelijkheid, vaak gebaseerd op feedback van gebruikers en toegankelijkheidsexperts.

Belang voor Ontwikkelaars en Eigenaren van Websites

Voor ontwikkelaars en website-eigenaren onderstreept dit het belang van het kiezen van thema’s en plugins die toegankelijkheid ondersteunen en het regelmatig testen van hun websites om eventuele toegankelijkheidsproblemen aan te pakken. Dit omvat ook het zorgen voor toegankelijke content, zoals het gebruik van alt-tekst voor afbeeldingen en het zorgen voor transcripties voor video-inhoud.

Door deze inspanningen vergroot WordPress niet alleen de toegankelijkheid van het eigen platform maar moedigt het ook een algemene verschuiving naar een toegankelijker internet aan.

Waarom nu al starten met GA4 ?

De huidige Google Analytics gaf informatie over de herkomst van de bezoeker, interesses, tijd dat de bezoeker op de webshop was, welke producten of pagina’s hij bezocht heeft.

Google Analytics 4 (GA4) heeft een andere benadering namelijk het analyseren van gebeurtenissen: welke route legde de klant af om uiteindelijk het product te kiezen en te kopen. GA4 doet dit zonder het gebruik van de zogenaamde Cookies. Door het gebruik van GA4, kan ook die vervelende cookiemelding verdwijnen. Bovendien, vanaf juni 2023 zal de huidige Google Analytics uit beeld verdwijnen en geen data meer meten. Nu al implementen van GA4 betekent dat u nu ook al start met het verzamelen van data.

GA 4 implementeren

Om GA4 te implementeren hebben we normaal gesproken maximaal 2 uur nodig. Wij maken dan ook de Google Tag Manager aan.

Via de Google Tag Manager kunnen snel en eenvoudig trackingcodes en gerelateerde codefragmenten bijgewerkt worden doordat nog maar met één centrale code gewerkt wordt en niet meer met losse codes verspreid over de website of webshop.

Groei van het bedrijf

GA4 is beter schaalbaar dan de huidige versie van Google Analytics. Wanner uw bedrijf groeit hebt u waarschijnlijk behoefte aan andere en meer data die op één plek verzamelt wordt. GA4 geeft veel meer inzicht door bijvoorbeeld specifiek voor uw bedrijf grafieken te ontwikkelen die goed zicht geven op de resultaten van uw inspanningen ten aanzien van uw Online marketing strategie.

GA4 geeft standaard al veel inzicht, maar het valt niet mee om die standaard data en grafieken op juiste waarde te schatten. Onze online marketeers gaan graag samen met u aan de slag om data te analyseren en te vertalen in acties om uw business naar een hoger plan te brengen.

Meten is Weten

Wanneer Google Analytics 4 in d e webshop  of website geïmplementeerd is, wordt standaard al heel veel data gemeten. Maar veel ondernemers willen specifiekere inzicht hebben in wat een bezoeker doet op de webshop en welke gebeurtenissen ertoe leiden dat de bezoeker een product koopt, informatie aanvraagt of telefonisch contact opneemt.

Het op maat instellen van GA4 is maatwerk dat u wellicht het beste kunt overlaten aan onze online marketeers.